TJENESTER

I tillegg til frakten, som tas hånd om av kjørekontoret, kan vi utføre følgende tjenester:

Kjørekontoret:

Speditørgaranti:

Garantien må stilles hvis man ønsker å betale bilen uten tysk moms

 

 

Spedisjonskontoret:

Fortolling(mva)/Tollpassfraktbrev:

Alle varer som kommer inn på vårt tollager må tolldeklareres. Dette gjøres av oss hvis ikke annen beskjed blir gitt.

Hvis du ønsker å fortolle(mva) bilen selv, eventuelt bruke en annen speditør, kan vi utstede ett tollpassfraktbrev. Vennligst opplys om dette ved bestilling av frakt.
Bilen må da stå på vårt tollager til bilen er fortollet (mva er betalt), eventuelt godsregistrert hos en annen speditør. Bilen står fritt på vårt tollager i 10 dager. Tollagerleie påløper fra dag 11.

Visning:

Alle importerte biler skal vises hos Biltilsynet. Dette kan vi gjøre for deg.

Varebil kl.2, ikke eu-godkjente biler og USA import må timebestilles hos Biltilsynet, derfor er det viktig at dette blir gitt beskjed om til spedisjon@ojt.no.

Engangsavgift:

Vi kan betale engangsavgift hvis du ønsker det. Dette forutsetter at bilen er forhåndsgodkjent. Det vi trenger av deg er fullmakt og betalingsbekreftelse(vi sender faktura på fax/mail)

Registrering: 

Vi kan registrere bilen hvis du ønsker dette. Vi forhåndsgodkjenner bilen og betaler engangsavgift før registrering. Det vi trenger av deg er fullmakt, betalingsbekreftelse(vi sender faktura på fax/mail) og at forsikringen er lagt inn på bilens understellsnr. Vi kan registrere bilen med det kjennetegnet som er gjeldende fra det distriktet du ønsker. Bestilling av skilter kan ta fra 3-7 dager. Derfor er det viktig at fullmaktskjema blir sendt så tidlig som mulig etter at frakten er bestilt. Se oversikt her

Sentralbord: +47 32 24 25 50

Vakttelefon: +47 90 60 68 60
Vakttid lørdag og søndag 10-16

Telefaks:
Økonomi: +47 32 24 25 59
Kjørekontor: +47 32 85 88 31
Spedisjon: +47 32 24 25 95

Mail:
Økonomi: økonomi@autotransport.no
Kjørekontor: kjorekontor@autotransport.no
Spedisjon: spedisjon@autotransport.no

DeutchEnglishNorwegian Choose language

OJT AS | Postboks 525 Brakerøya, 3002 Drammen - Besøksadresse: Lierterminalen, 3400 Lier
Innholdsoversikt

Topp