Avskrift av tysk lov vedrørende tyske utførsler

På linkene under vil du finne en avskrift av tysk lov der det kommer frem at det er tysk forhandler sin plikt til å lage gyldige utførselsdokumenter når han selger til personer som er bosatt utenfor EU. Den aktuelle lovteksten er uthevet.

WORD-DOKUMENT         PDF-FIL

Sentralbord: +47 32 24 25 50

Vakttelefon: +47 90 60 68 60
Vakttid lørdag og søndag 10-16

Telefaks:
Økonomi: +47 32 24 25 59
Kjørekontor: +47 32 85 88 31
Spedisjon: +47 32 24 25 95

Mail:
Økonomi: økonomi@autotransport.no
Kjørekontor: kjorekontor@autotransport.no
Spedisjon: spedisjon@autotransport.no

DeutchEnglishNorwegian Choose language

OJT AS | Postboks 525 Brakerøya, 3002 Drammen - Besøksadresse: Lierterminalen, 3400 Lier
Innholdsoversikt

Topp